Odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Silvie Součková vedoucí odboru: Silvie Součková, Ing.
kancelář: A221
tel.: 595 622 178
e-mail: silvie.souckova@msk.cz

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Součková Silvie, Ing.vedoucí odboru595 622 178A221
Bernatská Anetaasistentka595 622 175A216
Orzelová Taťánaasistentka595 622 179A220
Wantulová Petra, DiS.asistentka595 622 606A217
Lasáková Papoušková Petra, Mgr. Ing.595 622 247A336

oddělení personální

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Brodová Petra, Mgr., MPAvedoucí oddělení595 622 903B216
Bajerová Jana, Bc.595 622 198B210
Bystřická Marie, Bc.595 622 195B210
Dužíková Lucie, Ing.595 622 625B208
Kňurová Renáta, Mgr.595 622 710A237
Kowalski Pavel, Ing.595 622 194A237
Macháčková Roxana, Mgr.595 622 694B208
Majtánová Miroslava, Ing.595 622 389B211
Němcová Zdeňka, Ing.595 622 298B211
Onderková Dagmar, Mgr.595 622 674A237

oddělení veřejných zakázek

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Matějka Marek, Ing.vedoucí oddělení595 622 967B218
Briestenský René, Ing.595 622 484B214
Buchta Kristýna, Ing.595 622 127B214
Mojžíšková Jana, Ing., Ph.D.595 622 966B214
Müllerová Radmila, Ing.595 622 711B215
Smolíková Hana595 622 911B205
Stanková Pavla, Ing.595 622 188B215
Ulmanová Marta, Ing.595 622 299B209
Vinklárková Lenka, Ing.595 622 664B215

oddělení služeb a údržby

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Balner Richardvedoucí oddělení595 622 187B217
Bernatský Pavel595 622 197B206
Bohumská Šárka595 622 125F106
Holiš Stanislav595 622 333B032
Kempná Jana595 622 701F106
Kocurková Zdeňka595 622 917B207
Koryčanová Dana595 622 742B207
Kuráková Karin595 622 140A114
Ondra Martin595 622 333B032
Sedlář Josef595 622 333B032
Severová Jana595 622 501A109
Strachota Dušan595 622 333B032
Tichý Miroslav595 622 333B032
Veveričíková Radka595 622 185B206
Zdeněk Miroslav595 622 113E108

oddělení autodopravy

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Bárta David, Ing.vedoucí oddělení595 622 186B217
Březina Pavel595 622 104A053
Kun Ondrej595 622 104A053
Stareček Jan595 622 104A053
Šlachta Jan595 622 104A053
Unzeitig Ivo595 622 104A053
frame-scrollup