Odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Silvie Součková vedoucí odboru: Silvie Součková, Ing.
kancelář: A221
tel.: 595 622 178
e-mail: silvie.souckova@msk.cz

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Součková Silvie, Ing.vedoucí odboru595 622 178A221
Bernatská Anetaasistentka595 622 175A216
Matvejová Andreaasistentka595 622 606A217
Orzelová Taťánaasistentka595 622 179A220
Lasáková Papoušková Petra, Mgr. Ing.595 622 247A336
Strakoš Petr, Mgr.595 622 697A237

oddělení personální

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Kowalski Pavel, Ing.pověř. vedením oddělení595 622 194B216
Dužíková Lucie, Ing.595 622 625B210
Janšová Martina, Bc.595 622 906B210
Kaventa Tomáš, Ing.595 622 195B208
Kňurová Renáta, Mgr.595 622 710A237
Macháčková Roxana, Mgr.595 622 694B208
Majtánová Miroslava, Ing.595 622 389B211
Němcová Zdeňka, Ing.595 622 298B211
Šebestová Dagmar, Mgr.595 622 674A237
Štýbrová Lenka, Bc.595 622 198B210

oddělení veřejných zakázek

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Matějka Marek, Ing.vedoucí oddělení595 622 967B218
Kožaná Lucie, Ing.595 622 484B215
Kuráková Karin595 622 701B205
Lesáková Veronika, Ing.595 622 917B214
Mojžíšková Jana, Ing., Ph.D.595 622 966B214
Müllerová Radmila, Ing.595 622 711B215
Smolíková Hana595 622 911B205
Ulmanová Marta, Ing.595 622 299B209
Vinklárková Lenka, Ing.595 622 664B209
Zelníčková Jana, Ing.595 622 127B214

oddělení služeb a údržby

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Bernatský Pavelvedoucí oddělení595 622 197B217
Bílková Lenka595 622 140A114
Bohumská Šárka595 622 125F106
Broda Luděk, Bc.595 622 187B207
Cirkl Pavel595 622 333B032
Holiš Stanislav595 622 333B032
Koryčanová Dana595 622 742B206
Ondra Martin595 622 333B032
Sedlář Josef595 622 333B032
Severová Jana595 622 501A109
Strachota Dušan595 622 333B032
Tichý Miroslav595 622 333B032
Ulrich Pavel, Ing.595 622 777B207
Veveričíková Radka595 622 185B206
Zdeněk Miroslav595 622 113E108

oddělení autodopravy

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Bárta David, Ing.vedoucí oddělení595 622 186B217
Březina Pavel595 622 104A053
Kun Ondrej595 622 104A053
Stareček Jan595 622 104A053
Šlachta Jan595 622 104A053
Unzeitig Ivo595 622 104A053
frame-scrollup