Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Tomáš Gebauer vedoucí odboru: Tomáš Gebauer, Ing.
kancelář: A121
tel.: 595 622 136
e-mail: tomas.gebauer@msk.cz

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Gebauer Tomáš, Ing.vedoucí odboru595 622 136A121
Ondračková Radmilaasistentka595 622 137A120

oddělení všeobecné správy

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Kopecká Gabriela, Mgr. Bc.vedoucí oddělení595 622 306B117
Bőhmová Renáta, Bc.595 622 538A117
Daubnerová Alena595 622 102A116
Drobná Lydie, Ing.595 622 536B105
Furka Simona, Mgr.595 622 699A118
Hejdová Zuzana, Bc.595 622 535A118
Krpcová Božena, Bc.595 622 478A118
Pšenicová Danuše, Bc.595 622 193A116
Swierczek Sedlářová Lucie595 622 570A108
Sysalová Hana, Ing.595 622 444A108
Vargová Radomíra, Ing.595 622 816B105
Zemanová Pecuchová Miroslava, Mgr.595 622 537A117

oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Pleva René, Mgr.vedoucí oddělení595 622 241B118
Barfusová Lenka, Ing.595 622 131B107
Berousek Jan, Bc.595 622 545B119
Drozdková Renata, Ing.595 622 767A135
Hamzová Zuzana, Bc.595 622 165B108
Havlíková Šárka, Ing., DiS.595 622 923B107
Heinzová Dana595 622 708A115
Jajkowicz Ondřej, Ing.595 622 569A135
Juchová Hana, Ing. Bc.595 622 491A135
Kalová Renata595 622 155A115
Konečná Eva, JUDr.595 622 206B106
Neuwirth Dominik, Mgr. et Mgr.595 622 554B119
Pavlica Lubomír, Ing.595 622 492A135
Ratajová Irena595 622 495A115
Storzerová Dominika, Mgr.595 622 945B106
Strakošová Karin595 622 567A115
frame-scrollup