Odbor financí

Odbor financí

Anna Klimšová vedoucí odboru: Anna Klimšová, Ing.
kancelář: A419
tel.: 595 622 302
e-mail: anna.klimsova@msk.cz

Rozpočet Moravskoslezského kraje


Telefonní číslo pokladna: 595 622 124


Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Klimšová Anna, Ing.zástupkyně ředitele krajského úřadu a vedoucí odboru595 622 302A419
Krucinová Michaelaasistentka595 622 303A420

oddělení rozpočtu

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Valová Jana, Ing., MBAvedoucí oddělení595 622 640B410
Hellebrandová Ivana, Ing.595 622 815B420
Klučková Pavla, Ing.595 622 323B408
Marynčáková Radmila, Ing.595 622 638B406
Metelka Tomáš, Ing.595 622 733B409
Pietrasová Hana, Ing.595 622 687B408
Skaunicová Anna, Ing.595 622 326B408
Staňková Petra, Ing.595 622 920B406
Stanková Vladimíra, Ing.595 622 473B420
Szymiczek Jiří, Ing.595 622 554B409
Veselá Jana, Ing.595 622 735B406

oddělení financování a státní pokladny

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Konkolský Ivo, Ing., MBAvedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru595 622 521B415
Bartošová Zuzana, Ing.595 622 328B418
Brixová Alena, Ing.595 622 520B418
Faja Vladimíra, Mgr.595 622 525B407
Kusinová Ivana, Bc.595 622 643B418
Menšíková Hana, Ing.595 622 325A420
Metelková Petra, Ing.595 622 526B416
Neděla Pavel, Ing.595 622 415B416
Paseka Petr, Ing.595 622 315B416
Pavlíčková Šárka, Bc.595 622 558B407
Vajdová Lenka, Ing.595 622 645B407

oddělení účetnictví a metodiky

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Kašičková Lenka, Ing.vedoucí oddělení595 622 782B419
Adámek Rostislav595 622 324B405
Hulová Ludmila, Ing.595 622 369A414
Chylová Jitka, Ing.595 622 522A415
Jarošová Petra, Ing.595 622 961A437
Kaulincová Monika, Mgr.595 622 546B417
Kotalová Žaneta, Ing.595 622 997A413
Matýsková Kateřina, Ing.595 622 143A435
Nováková Miroslava, Ing.595 622 410A435
Plačková Alena595 622 322A414
Poláková Táňa595 622 329B405
Pospěchová Karla595 622 347A415
Rybová Dagmar595 622 124A412
Slívová Jarmila, DiS.595 622 914A437
Týnová Věra, DiS.595 622 633A413
Ulrichová Monika, Ing.595 622 305A437
Vicherová Olga, Ing.595 622 451B417
Vymětalová Ivana, Ing.595 622 642A435
frame-scrollup