Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Martin Radvan vedoucí odboru: Martin Radvan, Mgr., LL.M.
kancelář: E512
tel.: 595 622 316
e-mail: martin.radvan@msk.cz

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Radvan Martin, Mgr., LL.M.vedoucí odboru595 622 316E512
Vlčková Kateřinaasistentka595 622 317E513
Blisová Alena, Ing.595 622 972E515
Šafarčíková Jana, Ing.595 622 309E515

Oddělení strategického plánování

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Šůstková Miriam, Ing.pověř. vedením oddělení595 622 543A505
Bazgierová Pavla, Mgr.595 622 718E516
Csanková Jarmila, Mgr.595 622 791E516
Fojtík Radim, Mgr.595 622 272E516
Mazurová Veronika, Ing.595 622 523E516
Štvrtňová Denisa, Ing.595 622 438A505

oddělení regionálního rozvoje

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Druhanová Michaela, Ing. Bc.vedoucí oddělení595 622 531E507
Bartošková Jana, Bc.595 622 327E510
Grecmanová Markéta, Mgr.595 622 528E511
Kaiduschová Jana595 622 312E511
Novák Jakub, Ing.595 622 786E511
Škáva Adam, Ing.595 622 461E510
Tichá Pavla, Bc.595 622 734E510
Zajac Petr, Bc.595 622 725E510

oddělení strukturálních fondů

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Ballasch Pavel, Bc.vedoucí oddělení595 622 443A548
Bednaříková Hana, Ing.595 622 662E517
Bohdálková Ivana595 622 318A504
Bujoková Nikol, Bc.595 622 836E317
Crháková Ivona, Ing.595 622 403E317
Čížková Lucie, Mgr.595 622 301E317
Hinner Vilém, Ing.595 622 806E509
Hochmanová Lucie, Mgr.595 622 994E509
Honková Marcela, Ing.595 622 761E517
Kopkášová Soňa, Ing.595 622 793E517
Lachnitová Soňa595 622 589E515
Majerníková Lenka, Ing.595 622 339A504
Mičaníková Marcela595 622 830E317
Mikeska Michael, Ing.595 622 728A504
Obrusníková Lenka, Ing.595 622 340A504
Pazderová Šmigová Andrea595 622 540E509
Rašková Lucie, Mgr.595 622 933E509
Schromová Monika, Bc.595 622 542E515
Šostá Radka, Mgr.595 622 675E517

oddělení cestovního ruchu

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Maierová Beata, Ing.vedoucí oddělení595 622 755E506
Hajda Ondřej, Ing.595 622 594E511
Hiltavský Martin, Ing.595 622 763E508
Hromočuková Jana, Bc.595 622 366E508
Smiga Jan, Mgr.595 622 319E508
Toman Jiří, Bc.595 622 792E508
frame-scrollup