Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2596 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  30/2596                         23. 1. 2018
  1. rozhodla

  vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 743.088 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“

  30/2596                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 138.967 Kč

  30/2596                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšují

  nedaňové příjmy

  na § 6320 -

  Pojištění funkčně nespecifikované

  pol. 2322 -

  Přijaté pojistné náhrady

  o

  604.121 Kč

  a

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  138.967 Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 2251 -

  Letiště

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  743.088 Kč


   frame-scrollup