Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2604 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

  30/2604                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, ve výši 3.700.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

  30/2604                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, o částku 400.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanace svahu a oprava chodníku - aktualizace PD" s časovou použitelností do 31. 12. 2018

  30/2604                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  kapitálové výdaje

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol.  6901 -

  Rezervy kapitálových výdajů

  o

  4.100 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  3.700 tis. Kč

  na § 3133 -

  Dětské domovy

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  400 tis. Kč

  Celkem

  o

  4.100 tis. Kč


   frame-scrollup