Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2618 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2618                         23. 1. 2018
  1. rozhodla

  navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 1.400 tis. Kč

  30/2618                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  kapitálové výdaje

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol. 6901 -

  Rezervy kapitálových výdajů

  o

  1.400 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.400 tis. Kč

  30/2618                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšují

  přijaté neinvestiční transfery

  pol. 4116 -

  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  o

  2,50 tis. Kč

  pol. 4118 -

  Neinvestiční převody z Národního fondu

  o

  42,57 tis. Kč

  Celkem

  o

  45,07 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  33,50 tis. Kč

  pol. 5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  8,38 tis. Kč

  pol. 5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  3,04 tis. Kč

  pol. 5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,15 tis. Kč

  Celkem

  o

  45,07 tis. Kč


   frame-scrollup