Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2628 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2628                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

  o

  200 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5329 -

  Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

  o

  200 tis. Kč


   frame-scrollup