Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2632 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2632                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3729 -

  Ostatní nakládání s odpady

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  100 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  300 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3769 -

  Ostatní správa v ochraně životního prostředí

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

   o

  100 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

   o

  300 tis. Kč

  30/2632                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  přijaté transfery

  pol.  4116 -

  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  o

  10.000 tis. Kč

  a

  zvyšují

  přijaté transfery

  pol.  4113 -

  Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

   o

  10.000 tis. Kč

  30/2632                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3769 -

  Ostatní správa v ochraně životního prostředí

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  496,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3769 -

  Ostatní správa v ochraně životního prostředí

  pol.  5171 -

  Opravy a udržování

   o

  496,10 tis. Kč


   frame-scrollup