Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Jaké má naše rada komise a proč je zřizuje

Radě kraje je dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vyhrazeno zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.

Rada zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise svá stanoviska a náměty předkládají radě kraje k projednání.

Rada kraje na své 1. schůzi konané dne 5. 11. 2020 usnesením č. 1/4 zřídila tyto komise rady kraje:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.