Půjčka LIBERTY
Menu

Finanční nástroj JESSICA III

Lhůta pro podání žádosti o dotaci: od 1. 7. 2021 9:00.

Rada kraje svým usnesením č. 19/1153 ze dne 31. 5. 2021 schválila vyhlášení Finančního nástroje JESSICA III. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 7. 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je možné pouze prostřednictvím e‑podání.

Kontaktní osoby jsou:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky

Podmínky finančního nástroje JESSICA III

Výsledky

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.