Menu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna: od 21. 8. 2023 do 8. 9. 2023 do 11:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 68/5106 ze dne 22. 5. 2023 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna: od 21. 8. 2023 do 8. 9. 2023 do 11:59:59 hod.

Následné podání žádostí dle čl. X odst. 2 Podmínek programu: do 8. 9. 2023 23:59:59 hod.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.