Menu
logo OP PIK

Operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zajistit technické podmínky pro vytvoření Digitální technické mapy kraje podle legislativních požadavků. Digitální technické mapy jsou podrobná mapová díla, která detailně popisují povrchovou situaci a nadzemní i podzemní vedení sítí technické infrastruktury. Mapa využívá exitující data a doměřována byla nová data základní prostorové situace, data dopravní a technické infrastruktury kraje, a byly pořízeny nové podklady pro mapování a doměření. V rámci projektu byla data zapracována do datového skladu Digitální technické mapy kraje. Účelem Digitální technické mapy je dostupnost informací o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury.

Celkové výdaje projektu

236 095 000 Kč
z toho dotace EU 199 649 000 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.