Menu
logo OP PIK

Operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl projektu

Primárním cílem projektu je zajistit technické podmínky pro plnění povinností krajského úřadu na základě zákona 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Dále je cílem projektu DTM MSK pořízení dat ve smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů včetně všech prováděcích předpisů za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření. V rámci projektu budou pak data zapracována do datového skladu DTM kraje. Proběhne konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje, vše v přímé spolupráci s vybranými obcemi kraje. Bude vytvořen informační systém (IS) pro správu a aktualizaci dat DTM kraje a dále rozvoj IS pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM a pro poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy.

Účelem Digitální technické mapy je vytvořit podmínky pro zajištění informací o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti na území Moravskoslezského kraje v přímé návaznosti na informační systém budovaný na centrální úrovni.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, MBA, DiS.
e‑mail pavel.kadlec@msk.cz

RNDr. Stanislav Hasalík, odbor informatiky, správa GIS aplikací
e‑mail stanislav.hasalik@msk.cz

Mgr. Radim Fojtík, odbor informatiky
e‑mail radim.fojtik@msk.cz

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Ing. Jaromír Tomala
e‑mail jaromir.tomala@msdc.cz

Informace pro obce na území kraje

Harmonogram

Příprava projektu: 9/2019–2/2022

Realizace projektu: 3/2022–6/2023

Celkové výdaje projektu

236 094 117 Kč

z toho dotace EU 199 648 949 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.