Menu

Portál Digitální technické mapy

Portál DTM MSK

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) je vedena pro území kraje. Správcem DTM kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. DTM kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře. Projekty DTM krajů jsou realizovány z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kraje realizují projekt zaměřený na konsolidaci a pořízení dat k naplnění datového obsahu DTM a implementaci krajských informačních systémů DTM s integrací na jednotné rozhraní Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.