Menu
logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo informovat a vzdělat neformální pečovatele, aby znali možnosti efektivního řešení své nepříznivé sociální situace. Dále byli vzdělávání sociální pracovníci, kteří poskytují podporu neformálním pečovatelům. V rámci projektu byla nabídnuta pomoc neformálním pečovatelům, kdy jejich blízká osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby přechází ze zdravotnického zařízení do domácí péče. Rodičům pečujícím o dítě s postižením byl poskytnut prostor pro aktivní odpočinek a strávení volného času mimo prostředí domácí izolace. Díky projektu se pravidelně setkávaly skupiny pečujících a tím se zvýšila možnost jejich sociálního začleňování. Neformální pečovatelé byli také vzdělávání, aby se zvýšily jejich znalosti při péči o postiženou blízkou osobu. Mezi aktivity projektu patřilo vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, v sociální oblasti a ve státní správě, aby se zvýšilo povědomí o potřebách neformálních pečovatelů. Do projektu se zapojily i vysoké a vyšší odborné školy a byly jim předány příklady dobré praxe, které využijí budoucí sociální pracovníci ve svém povolání.

Celkové výdaje projektu

19 182 127 Kč
z toho dotace EU 16 304 808 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.