koronaweb
Menu

V oblasti regionálního rozvoje se Moravskoslezský kraj zaměřil zejména na rozvoj spolupráce s přeshraničními partnerskými regiony a dále pak na podporu systémových nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti. Projekty realizované se Slezským vojvodstvím, Opolským vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem napomohly zintenzivnit spolupráci s těmito regiony v oblasti hospodářské spolupráce, životního prostředí, cestovního ruchu a dopravy. Podpora systémových nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti spočívala v transferu příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti a v pilotním ověření systému pravidelných individuálních konzultací a poradenství.

Kooperácia a posilnenie cezhraničnej spolupráce regionálnych samospráv a subjektov pôsobiacich v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti

Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti

Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce

Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství

Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.