Menu

Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Me-Health)

Me-Health

Operační program

Operační program ERASMUS+

Číslo projektu

2021-1-PL01-KA220-SCH-000023968

Cíl projektu

Cílem nového projektu bude výměna zkušeností v rámci možných způsobů podpory duševního zdraví mládeže v souvislosti s psychickými problémy vyplývajícími z nového fungování vzdělávacího systému během sanitární krize: výuka na dálku, izolace.

Díky výměně zkušeností mezi partnery nejméně z 3 členských států EU budou vymezeny problémy, jimž čelí učitelé a pracovníci škol během koronavirové pandemie a které vyplývají z toho, že se u mládeže častěji vyskytují psychické problémy. U dětí a dospívajících je pravděpodobnější, že prožívají negativní pocity, s nimiž se neumějí vypořádat: strach z budoucnosti, strach z onemocnění, nespokojenost se zákazem vycházet z domu a scházet se s vrstevníky, frustrace z nesplnění očekávání, která škola má, realizace výuky na dálku, stres způsobený nejistotou ohledně budoucích zkoušek, průběh náboru do středních a vyšších škol.

Aktivity a výstupy projektu

Náplní projektu jsou aktivity spočívající v krátkodobých výměnách a mezinárodních setkáních osob (úředníků a zástupců škol, případně dalších zástupců příspěvkových organizací kraje působících v daných oblastech).

Aktivity projektu se budou týkat těchto aspektů:

Partneři projektu

Doba realizace projektu

únor 2022 – květen 2024

Kontaktní osoby

Mgr. Michaela Mangelová
projektová manažerka
odbor evropských projektů
tel. 595 622 726
e‑mail michaela.mangelova@msk.cz

Mgr. Zuzana Plačková
odborný garant
odbor školství, mládeže a sportu
tel. 595 622 251
e‑mail zuzana.plackova@msk.cz

Celkové výdaje projektu

160 845 eur

z toho dotace EU 159 245 eur

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.