Menu

Nejčastější dotazy k dotačnímu programu Bezplatné stravování ve školách v 1. pololetí školního roku 2023/2024

Dne 9. 6. 2023 byl vyhlášen dotační program na bezplatné stravování ve školách.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a podrobnější informace s vysvětlením, které se vážou k vyhlášení dotačního programu (DP). Informace mohou být průběžně doplňovány.

Celé znění naleznete pod odkazem k vyhlášení dotačnního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 10. 7. 2023 do 21. 7. 2023 včetně.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.