Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence rizikového chování

Do této sekce vkládáme aktuální koncepční dokumenty, legislativní dokumenty a doporučení ve věcech prevence rizikového chování

Strategie prevence rizikového chování

Krajské strategie

Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019-2027 (formát pdf, velikost 14 MB)

Národní strategie

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021

Metodické pokyny, doporučení a další dokumenty

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti

Minimální standard bezpečnosti

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Využití právních opatření při řešení problémovného chování žáků na školách (únor 2014)

Objektová bezpečnost

Článek k normě ČSN 73 44 00 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.objetové bezpečnosti

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.