Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o registraci ministerstvo.

Kontaktní osoby

Bc. Iva Herrmannová, DiS.,
e-mail: iva.herrmannova@msk.cz,
tel.: 595 622 581

Mgr. Marta Olbrichtová
e-mail: marta.olbrichtova@msk.cz,
tel.: 595 622 158

Ing. Martina Zonková
e-mail: martina.zonkova@msk.cz,
tel.: 595 622 751

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.