Menu

Stížnosti proti postupu poskytovatelů zdravotních služeb

Postup při podání stížnosti proti postupu poskytovatele a činnostem souvisejícím se zdravotními službami

Při vyřizování stížností je postupováno dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválených radou kraje.

Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb a proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami jsou upraveny ustanovením § 93 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.