Menu

Stížnosti proti postupu poskytovatelů zdravotních služeb

Postup při podání stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Pokud není pacient, jeho zákonný zástupce nebo v odůvodněných případech osoba blízká pacientovi spokojena s poskytnutou zdravotní službou, případně má pochybnosti, zda mu byla péče poskytnuta na náležité odborné úrovni, může si podat stížnost přímo u poskytovatele zdravotních služeb. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem je možno obrátit se na krajský úřad s uvedením konkrétních námitek a požádat o prošetření.

Při vyřizování stížností je postupováno dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválených radou kraje.

Podrobné informace k postupu při šetření stížností krajským úřadem jsou uvedeny v dokumentu Postup při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb a proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Postup při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb a proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.