Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Co je Natura, vztah ke Krajskému úřadu

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, vytvářená podle jednotných kritérií v rámci Evropské unie pro ochranu vybraných ohrožených, vzácných či jinak cenných druhů živočichů, rostlin a typů evropských stanovišť.

Evropsky významné lokality

Podrobné informace o evropsky významných lokalitách v Moravskoslezském kraji zařazených do národního seznamu nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Ptačí oblasti

Podrobné informace o ptačích oblastech v Moravskoslezském kraji vyhlášených jednotlivými nařízeními vlády, které schválila vláda České republiky. Dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění, jsou ptačí oblasti novou formou ochrany území.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.