koronaweb
Menu

Informace k přezkumnému řízení ve vztahu k Územnímu plánu Klimkovice

Informace poskytl: 18. 1. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 1. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
poskytnutí kopie rozhodnutí č. j. MSK 149625/2016, sp. zn. ÚPS/32033/2016/Pav ze dne 24. 3. 2017, kterým byly zrušeny části opatření obecné povahy „Územní plán Klimkovice",
poskytnutí kopie případného podnětu k zahájení přezkumného řízení pod výše uvedenou sp. zn., byl-li podnět podán.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 3451/2021 ze dne 15. 1. 2021, který je vč. příloh přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.