koronaweb
Menu

Zaslání rozhodnutí v odvolacím řízení

Informace poskytla: 23. 3. 2021, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 6. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. MSK 130094/2020 ze dne 16. 12. 2020 a č. j. MSK 140815/2020 ze dne 26. 1. 2021

Poskytnuté informace:
Žadateli byla přípisem č. j. MSK 37334/2021 ze dne 23. 3. 2021 poskytnuta požadovaná rozhodnutí, která jsou uložena níže. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná rozhodnutí krajského úřadu obsahují i osobní údaje, které podléhají ochraně osobních údajů, byly tyto údaje v souladu s ust. § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím anonymizovány. V souvislosti s tím bylo krajským úřadem v souladu s ust. § 15 odst. 1 a ust. § 8a téhož zákona vyhotoveno dne 23. 3. 2021 pod č. j. MSK 38221/2021 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.