Menu

Činnosti odboru informatiky

Oddělení technické a aplikační podpory uživatelů

 • zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy,
 • zajišťuje správu, ochranu, provoz a podporu pracovních stanic, notebooků, mobilních zařízení, tiskáren, základního a aplikačního programového vybavení,
 • obstarává provoz a podporu kvalifikovaných elektronických certifikátů vydávaných pro potřeby krajského úřadu,
 • zpracovává rozpočet odboru informatiky a plán zakázek.

Oddělení systémové podpory a vývoje

 • zajišťuje rozvoj webových stránek, portálu kraje, datového skladu, tvorbu elektronických formulářů a uživatelských reportů,
 • zajišťuje zpracování havarijního plánu ICT (plánu obnovy),
 • zabezpečuje služby informačních a komunikačních technologií, jejich provoz a podporu,
 • realizuje provozně technické opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené útvarem podpory řízení.

Oddělení geoinformatiky a řízení změn

 • zajišťuje vedení agendy, správu dat a informačního systému Digitální technické mapy,
 • řeší požadavky na digitalizaci stavebního řízení ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu,
 • zajišťuje správu, ochranu, provoz a podporu geografických informačních systémů.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.