Menu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Beata Vinklárková vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu: Beata Vinklárková, Ing. arch., Ph.D.
kancelář: A401
tel.: 595 622 267
e‑mail: beata.vinklarkova@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor územního plánování a stavebního řádu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Vinklárková Beata, Ing. arch., Ph.D.595 622 267
A401
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Kedroňová Irena595 622 266
A402
asistentka

Oddělení územního plánování

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Pavelková Martina, Mgr.595 622 676
E407
pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení
Balnerová Barbora, Mgr. et Mgr.595 622 414
E410
právník
Krupníková Hana, Ing. arch.595 622 959
E409
referent pro územní plánování (pořizovatel)
Lindovská Daniela, Bc.595 622 275
E408
referent pro územní plánování
Ondračková Andrea, Ing. arch.595 622 493
E417
referent pro územní plánování
Reiter Dalibor, Bc.595 622 617
E409
referent pro územní plánování
Saktorová Dagmar, Ing. arch.595 622 679
E409
referent pro územní plánování (pořizovatel)
Sniegoňová Anna, Bc.595 622 494
E408
Vok Lukáš, Ing.595 622 940
E408
referent pro územní plánování (agenda pohřebnictví)

Oddělení stavebního řádu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Chrástková Renata, Ing.595 622 551
E406
vedoucí oddělení stavebního řádu
Bačáková Ivana, Ing.595 622 958
E415
referent pro záležitosti stavebního řádu
Berečková Markéta, Bc.595 622 964
E417
referent pro záležitosti stavebního řádu
Bučková Jana, Ing.595 622 673
E415
referent pro záležitosti stavebního řádu
Ferovová Martina, Ing.595 622 570
E416
referent pro záležitosti stavebního řádu
Jarošová Miluška, JUDr.595 622 273
A446
právník
Koláčková Renáta, Ing.595 622 434
A446
referent pro záležitosti stavebního řádu
Krenželoková Aneta, Ing.595 622 483
E415
referent pro záležitosti stavebního řádu
Kuglerová Kateřina, Mgr.595 622 529
E416
právník
Lošáková Lenka, Ing.595 622 552
E411
referent pro záležitosti stavebního řádu
Lyková Miluše, Ing.595 622 974
E417
referent pro záležitosti stavebního řádu
Michlíková Pavla, Ing.595 622 942
E410
referent pro záležitosti stavebního řádu
Pásztor Kolaříková Kamila, Mgr.595 622 580
E416
Samcová Ivana595 622 698
E415
administrativní referent
Staňková Pavlína, Ing.595 622 731
E416
referent pro záležitosti stavebního řádu
Ševčíková Zuzana, Ing.595 622 135
E411
referent pro záležitosti stavebního řádu
Šimíčková Helena, Ing.595 622 224
E411
referent pro záležitosti stavebního řádu
Ulčák Dušan Jiří, Mgr.595 622 382
A446
právník

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.