Odbor informatiky

Odbor informatiky

Tomáš Vašica vedoucí odboru: Tomáš Vašica, Ing.
kancelář: A301
tel.: 595 622 215
e-mail: tomas.vasica@msk.cz

Prohlášení podle zákona č. 365/2000 Sb. k vytváření číselníků

Krajský úřad Moravskoslezského kraje nevytváří žádné číselníky dle § 5 odst. f) zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Vašica Tomáš, Ing.vedoucí odboru595 622 215A301
Vrliková Marcelaasistentka595 622 214A302
Baňařová Jitka, Ing., Ph.D.595 622 980A407
Ivanov Ivan, Ing.595 622 264E307
Pěkník Jiří, Ing.595 622 915A407
Plaček Kamil, Ing.595 622 703A407
Severa Jiří595 622 249E308

oddělení technické a aplikační podpory uživatelů

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Brachaczek Petr, Ing.vedoucí oddělení595 622 159A347
Fitovský Marek, Ing.595 622 913A411
Friedel Martin, Mgr.595 622 712A411
Kozinski Roman, Ing.595 622 578A410
Kunčar Zbyněk, Mgr.595 622 335A308
Opolka Martin595 622 260A308
Porubská Lucie, Ing.595 622 580A410
Rudecký František, Mgr.595 622 225A411
Štosek Roman, Ing.595 622 498A410
Zeman Martin, Bc.595 622 571A308

oddělení systémové podpory a vývoje

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Hošek Jiří, Ing.vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru595 622 220A309
Březina Bohdan, Ing.595 622 979A408
Čáp Petr, Ing.595 622 219A307
Dostál Radek, Ing., Ph.D.595 622 924A409
Fojt Pavel, Ing.595 622 218A307
Hasalík Stanislav, RNDr.595 622 234E308
Hron David, Ing.595 622 477A409
Lavický Jan, Mgr.595 622 797A307
Nitra Zdeněk, Mgr.595 622 248A408
Otevřelová Adéla, Mgr.595 622 599E308
Pokluda Aleš, Mgr.595 622 221A411
Zezulka Robin, Bc.595 622 952A408
frame-scrollup