Rejstřík svazků obcí

Rejstřík svazků obcí

Rejstřík svazků obcí vede krajský úřad dle § 49 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Do 31. 12. 2013 registrovaly krajské úřady též zájmová sdružení právnických osob. S účinností od 1. 1. 2014 vedou zájmová sdružení právnických osob krajské soudy dle sídla sdružení (§ 124 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).

Tento rejstřík obsahuje abecedně řazený svazků obcí s údaji o názvu, sídle, datu registrace, IČ, předmětu činnosti, členech a orgánech, kterými svazek obcí jedná (zároveň je pro každý svazek uváděno registrační číslo a spisová značka).

Rejstřík svazků obcí je veřejným rejstříkem. Údaje z rejstříku svazků obcí jsou vedeny též v registru osob (ROS). Výpis z rejstříku svazků obcí lze získat na pracovištích Czechpoint.

Údaje uvedené v rejstříku vychází z informací poskytnutých svazky obcí.

Seznam svazků obcí:

frame-scrollup