koronaweb
Menu

Podnikatel v dopravě a prokázání jeho finanční způsobilosti.

REZERVACE ČASU

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správu podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

Uznávané způsoby prokazování finanční způsobilosti podnikatele v dopravě:

Termíny prokázání finanční způsobilosti:

Nařízení č. 1071/2009:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.