Menu

Podnikatel v dopravě a prokázání jeho finanční způsobilosti.

REZERVACE ČASU

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správu podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

Uznávané způsoby prokazování finanční způsobilosti podnikatele v dopravě:

Termíny prokázání finanční způsobilosti:

Podnikatel prokazuje finanční způsobilost nejpozději do 31. 8. kalendářního roku.

Podnikatel musí být schopen v průběhu ročního zúčtování splnit své finanční závazky v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Směnný kurz pro členské státy, které nemají zavedeno euro, je v souladu s vyhlášenými referenčními směnnými kurzy ECB stanoven pro rok 2023 ve výši 1 euro = 24,527 Kč (Informace Evropské komise 2022/C 381/04 ze dne 4. 10. 2022).

V návaznosti na výše uvedený kurz je podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou‑li používána ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě, a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

Odpovědní zaměstnanci za daný úsek

V případě potřeby dalších informací kontaktujte příslušné zaměstnance odboru dopravy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.