Menu

Podpora služeb sociální prevence 2022+

Lhůta pro podání žádostí je od 18. 7. 2022 do 25. 7. 2022.

Rada kraje na své schůzi dne 13. 6. 2022 usnesením č. 46/3273 schválila podmínky dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 2022+" a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakty:

věcné záležitosti projektu:

formální a ekonomické záležitosti projektu:

technická podpora:

Podmínky dotačního programu

Podpora služeb sociální prevence 2022+

Výsledky dotačního programu

Podpora služeb sociální prevence 2022+

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.