Menu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna: od 29. 8. do 9. 9. 2022 do 11:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 45/3106 ze dne 30. 5. 2022 schválila vyhlášení dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna: od 29. 8. do 9. 9. 2022 do 11:59:59 hod.

Následné podání žádostí dle čl. IX odst. 6 Podmínek programu: do 9. 9. 2022 23:59:59 hod.

Kontakt

Ing. Adam Škáva, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel. 595 622 461, e‑mail adam.skava@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory, tel. 595 622 600, e‑mail podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.