koronaweb
Menu

Na úseku ochrany přírody byla dokončena implementace a zajištění následné péče o lokality soustavy Natura 2000 na území Moravskoslezského kraje. Dále je cílem realizovaných projektů záchrana ohrožených druhů živočichů a eliminace jmelí bílého v Moravskoslezském kraji. V projektech se kraj zaměřil také na opatření vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší v regionu. Moravskoslezský kraj vyhlásil tři vlny "kotlíkových dotací" - cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. Velkou příležitostí pro náš region je projekt financovaný z bruselského komunitárního programu IP LIFE, jehož cílem je během příštích deseti let adaptovat pohornickou krajinu Karvinska na nové využití.

CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities (CLAIRO)

EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého

EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého

EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

i-AIR REGION

Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna

Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán

Revitalizace přírodní památky Stará řeka

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.