Menu

Tři staré liniové stromové porosty, většinou fragmenty hrází zaniklých historických rybníků. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v rámci Moravskoslezského kraje.

Základní identifikační údaje

Název: Niva Olše-Věřňovice
Kategorie ochrany: Přírodni památka
Katastrální území: Skřečoň, Dětmarovice, Dolní Lutyně
Výměra: 16 ha
Nadmořská výška: 202–205 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 17/2013, ze dne 3. 12. 2013, o zřízení přírodní památky Niva Olše-Věřňovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je podle vyhlašovacího předpisu páchník hnědý (Osmoderma barnabita).

V minulosti se v území nacházela rozsáhlá rybniční soustava (největší z rybníků Nerad zaujímal plochu větší než 300 ha). Tyto zaniklé vodní plochy v území již nenalezneme, jejich dřívější přítomnost dnes prozrazují pouze zbytky rybničních hrází s porosty starých stromů (především dubů), které jsou významným biotopem vzácného brouka – páchníka hnědého.

Území bylo pro svou mimořádnou přírodovědnou hodnotu přesahující význam Moravskoslezského kraje zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Páchník hnědý je robustní nápadný brouk o velikosti 24–30 mm, jehož dospělí samci vydávají charakteristický pach starých vyčiněných kůží, kterým pak voní celá dutina. K nejbližším příbuzným skupinám patří zlatohlávci Cetonini a nosorožíci Dynastini. V trouchu starých dutin žije mnoho dalších bezobratlých, a tak spolu s páchníkem hnědým, tzv. „deštníkovým druhem“, je chráněna řada vzácných živočichů, žijících skrytým a nenápadným způsobem.

Pro zdárný budoucí vývoj populace páchníka hnědého je nezbytné v maximální míře zachovat všechny vhodné vzrostlé stojící dutinové stromy a jejich torza a postupně cíleně doplňovat další výsadby. Ke zpomalení rozpadu stromů se někdy provádí zastřešení dutin. Pokud je nezbytný ořez či skácení z bezpečnostních důvodů, je nutné části stromů, osídlené páchníkem, ponechat na místě, aby populace mohla osídlit jinou dutinu.

Pokdlady k projednání plánu péče na následující období

V souvisejících dokumentech najdete návrh Plánu péče přírodní památky Niva Olše-Věřňovice na období 2022-2026, včetně základní mapy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.