Menu

Jaké má zastupitelstvo výbory a proč je zřizuje

Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné.

Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů kraje hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.

Zastupitelstvo kraje na svém 1. (ustavujícím) zasedání konaném dne 5. 11. 2020 usnesením č. 1/12 zřídilo tyto výbory zastupitelstva kraje:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.