Menu

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Lhůta pro podání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2022 usnesením č. 55/3915 schválila podmínky dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne videokonferenčně skrze aplikaci Microsoft Teams dne 9. 11. 2022 od 9.00 do 11.00 hodin, přihlášení je možné od 26. 10. 2022 do 8. 11. 2022 do 12:00 hodin, a to prostřednictvím odkazu:

Přihlášení k semináři

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

Mgr. Pavlína Hrbáčová, tel. 595 622 658, e‑mail pavlina.hrbacova@msk.cz

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Ing. Markéta Himlarová, tel. 595 622 753, e‑mail marketa.himlarova@msk.cz

pro vyúčtování projektu:

Jana Masnicová, tel. 595 622 147, e‑mail jana.masnicova@msk.cz

pro technickou podporu:

tel.: 595 622 600, e‑mail podpora@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Výsledky

Výsledky dotačního programu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.