Menu

Moravskoslezský kraj dlouhodobě pracuje na zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy. V rámci projektů byli vzděláváni zaměstnanci, došlo k rozvoji personálního systému a personálního řízení, byla vytvořena Strategie KÚ MSK a Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, byl vytvořen Etický kodex zaměstnanců krajského úřadu a došlo k implementaci prvků procesního a projektového řízení do činností krajského úřadu. Byla provedena také komplexní elektronizace služeb poskytovaných příspěvkovým organizacím kraje i samotnému úřadu.

e-Government Moravskoslezského kraje

Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje

Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí

Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji

Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality

Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK

Rozvoj řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje

Vzdělávací systém zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do krajského úřadu

Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy Moravskoslezského kraje

Zajištění vzdělávání v e-Governmentu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.