Menu

Strategické dokumenty – Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje a České republiky.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje je strategický dokument, který v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jednou za 4 roky zpracovává krajský úřad, a to na základě ustanovení školského zákona (§ 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon). Dlouhodobý záměr stanovuje strategické cíle a směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy v kraji, mimo jiné také kritéria rozvoje vzdělávací soustavy a efektivity sítě škol a školských zařízení.

Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.