Menu

CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Co je to CITES

CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Základní informace

Základní povinnosti týkající se registrace, změn a značení exemplářů, včetně příslušných formulářů.

Co dělat když

Popis základních situací v rámci problematiky CITES

„Ukradená divočina“

26. 6. 2018 byla oficiálně spuštěna zcela ojedinělá kampaň „Ukradená divočina“, která je zaměřená na problematiku ilegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat.

Informace o dopadu vystoupení Velké Británie z EU (tzv. brexitu) na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES

Krajský úřad upozorňuje chovatele, dovozce a vývozce exemplářů CITES na změnu podmínek pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES mezi Velkou Británií a EU v souvislosti s ukončením přechodného období tzv. BREXITu k 31. 12. 2020.

Zpřísnění podmínek mezinárodního obchodu s ohroženými druhy kvůli kritickému vymírání

CITES kvůli kritickému vymírání zpřísní podmínky mezinárodního obchodu s ohroženými druhy.

Změny CITES

Novelizace předpisů CITES zavádí povinnost registrace u vybraných druhů nově zařazených do přílohy CITES I a druhů přesutých z přílohy CITES II do přílohy CITES I.

Změny CITES – Registrace žaka šedého

Novelizace předpisů CITES opět zavádí povinnost registrace žaka šedého (Psittacus erithacus) a nově bude obchod s tímto druhem možný pouze na základě platné výjimky ze zákazu obchodních činností.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.