Doprava a chytrý region

Veřejná osobní doprava - dopravní obslužnost

ODISka - logo
ODISka Bezkontaktní čipová karta IDS Moravskoslezského kraje.
Kalendář - ikona.png
Kalendář pro jízdní řády 2019/2020 Krajský úřad zveřejňuje Kalendář pro jízdní řády na období 2019/2020

Podnikání v dopravě

Kalendář - ikona.png
Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2020 Krajský úřad vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování nákladní a osobní dopravy (s výjimkou taxislužby).
frame-scrollup