Doprava a chytrý region

Veřejná osobní doprava - dopravní obslužnost

ODISka - logo
ODISka Bezkontaktní čipová karta IDS Moravskoslezského kraje.
Prosincové změny jízdních řádů Upozorňujeme cestující, že od 9. 12. 2018 došlo ke změnám jízdních řádů ve veřejné linkové osobní dopravě.
Jízdní řád drážní dopravy Jízdní řád drážní dopravy platný na území Moravskoslezského kraje od 9. prosince 2018

Podnikání v dopravě

Kalendář
Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2019 Krajský úřad vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování nákladní a osobní dopravy (s výjimkou taxislužby).
frame-scrollup