Doprava a chytrý region

Podnikání v dopravě

Vykřičník
Důležitá upozornění Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novelizační zákon č. 337/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Kalendář - ikona.png
Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2020 Krajský úřad vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování nákladní a osobní dopravy (s výjimkou taxislužby).
frame-scrollup