Doprava a chytrý region

Veřejná osobní doprava - dopravní obslužnost

ODISka - logo
ODISka Bezkontaktní čipová karta IDS Moravskoslezského kraje.
Kalendář - ikona.png
Kalendář pro jízdní řády 2020/2021 Krajský úřad zveřejňuje Kalendář pro jízdní řády na období 2020/2021
Kalendář - ikona.png
Kalendář pro jízdní řády 2019/2020 Krajský úřad zveřejňuje Kalendář pro jízdní řády na období 2019/2020

Podnikání v dopravě

Vykřičník
Důležitá upozornění Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novelizační zákon č. 337/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Kalendář - ikona.png
Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2020 Krajský úřad vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování nákladní a osobní dopravy (s výjimkou taxislužby).
frame-scrollup