Menu

Činnosti odboru kancelář hejtmana kraje

Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů

Oddělení komunikace a strategického marketingu

  • zajišťuje celkovou mediální komunikaci, takže spolupracuje se sdělovacími prostředky, kterým poskytuje aktuální informace o činnostech kraje,
  • připravuje a organizuje tiskové konference orgánů kraje,
  • poskytuje veřejnosti aktuální informace prostřednictvím webových stránek kraje,
  • spravuje krajské sociální sítě,
  • realizuje komunikační kampaně k akcím republikového, evropského či světového významu, na kterých se kraj podílí,
  • podílí se na organizování veřejných sbírek při informování veřejnosti, marketingu a zveřejňování na stránkách kraje.

Oddělení pro krizové řízení

Oddělení činností sekretariátů

  • zabezpečuje činnosti sekretariátů hejtmana a jeho náměstků.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.