Veřejná správa

Úřední deska

Katalog služeb krajského úřadu Návody na řešení nejdůležitějších životních situací
Povinné informace Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
Úřední deska krajského úřadu Elektronická úřední deska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Finance kraje

Rating kraje Aktualizace mezinárodního ratingu kraje zpracovaná agenturou Moody´s Investors Service.
Účetní závěrky Přehled účetních závěrek za léta 2012–2019 (do roku 2011 v závěrečném účtu kraje).
Závěrečné účty Přehled závěrečných účtů kraje za léta 2001–2018
frame-scrollup