Dotační programy - Rozvoj kraje, inovace

Vyhlášené dotační programy - rozvoj kraje, inovace

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 22. 3. 2020 do 3. 4. 2020 do 12:00  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 11:59:59 hod  
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 17. 2. do 21. 2. 2020 do 11:59:59 hod.  

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 6. 1. 2020 do 10. 1. 2020  
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 29. 12. 2019 do 8. 1. 2020 do 16:00  
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 1. 1. 2020 do 10. 1. 2020 do 11:59:59  
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 31. 5. 2019 do 30. 10. 2020 do 12:00:00
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 13. 5. do 17. 5. 2019 do 11:59:59 hod.
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 13. 5. do 17. 5. 2019 do 11:59:59 hod.
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 13. 5. 2019 do 28. 6. 2019 do 11:59:59 hod.
Program Finanční nástroj JESSICA II Ing. Jakub Novák
tel. 595 622 786
jakub.novak@msk.cz
od 29. 4. 2019
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 1. 1. 2019 do 9. 1. 2019
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018
Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 16. 7. 2018 do 27. 7. 2018
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2018 do 30. 4. 2018
Program na podporu financování akcí s podporou EU Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 26. 2. 2018 do 31. 10. 2019

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 15. 1. 2018 do 26. 1. 2018 včetně
Dotační program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 16. 1. 2018 do 30. 1. 2018
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 29. 12. 2017 do 10. 1. 2018 včetně
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017
Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017
Dotační program Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Ing. David Pawera
tel. 595 691 216
pawera@arr.cz
od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně
Dotační program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - aktualizace Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017 (aktualizace 15. 12. 2017)

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017 Mgr. Petra Veličková
tel. 595 622 414
petra.velickova@msk.cz
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017
Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017  
Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 7. 6. 2016 do 24. 6. 2016
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 12. 5. 2016 do 30. 5. 2016 včetně
Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2015

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 15. 1. 2016 do 1. 2. 2016
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 14. 1. 2016 do 31. 3. 2016
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje Mgr. Roxana Macháčková
tel. 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Bc. Jana Bartošková
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 30. 10. 2015 do 6. 11. 2015

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II

Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 17. 8. 2015 do 25. 9. 2015 včetně

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 15. 7. 2015 do 16. 10. 2015 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 26. 3. 2015 do 15. 4. 2015

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Ing. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
od 27. 3. 2015 do 10. 4. 2015 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2014

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
15. 1. 2015
do 14:00 hodin

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:
Mgr. Roxana Macháčková
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
pro oblasti 3 a 4 dotačního programu:
Mgr. Petr Strakoš
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
14. 1. 2015 včetně

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II

Ing. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
7. 10. 2014 včetně

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Erich Bartoš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 712
erich.bartos@msk.cz
30. 9. 2014
do 12:00 hod.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Bc. Roman Honeš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
Jana Kaiduschová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 312
jana.kaiduschova@msk.cz
18. 7. 2014 včetně

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II

Bc. Petr Zajac
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
30. 6. 2015 včetně

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Bc. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
11. 4. 2014 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
31. 3. 2014 do 17:00 hod.

Vyhlášené dotační programy v roce 2013

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014

pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:
Mgr. Roxana Macháčková
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
pro oblasti 3 a 4 dotačního programu:
Mgr. Petr Strakoš
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
10. 1. 2014 včetně

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Erich Bartoš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 712
erich.bartos@msk.cz
30. 6. 2014
do 12:00 hod.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Bc. Roman Honeš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
Jana Kaiduschová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 312
jana.kaiduschova@msk.cz
7. 6. 2013 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
22. 4. 2013 do 14:00 hod.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Bc. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
19. 4. 2013 včetně

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013

Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
22. 4. 2013
do 14:00 hod.

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Mgr. Roxana Macháčková
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
8. 2. 2013 včetně

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček

Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
31. 12. 2013 včetně  

Vyhlášené dotační programy v roce 2012

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Dotační program "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012"

Bc. Jana Bartošková
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
31. 8. 2012

Vyhlášené dotační programy v roce 2011

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

Ing. Bc. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
23. 3. 2012 do 12:00 hod., pro dotační titul č. 2 je uzávěrka doručení žádostí do 12. října 2012 do 12:00 hod.

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Mgr. Roxana Macháčková, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
27. 1. 2012

Program DSH 10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Mgr. Pavlína Králová, tel.: 595 622 506, pavlina.kralova@msk.cz 31. 1. 2012 (do 14:30 hod.)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012

Ing. Hana Vídenská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
27. 1. 2012 do 14:00 hod.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012

pro DT č. 1: Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
pro DT č. 2: Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
27. 1. 2012 do 14:00 hod.
frame-scrollup