Dotační programy - Rozvoj kraje, inovace

Vyhlášené dotační programy - rozvoj kraje, inovace

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 26. 10. 2020 do 30. 12. 2020 do 12:00  
Program Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020 Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 18. 9. 2020 9:00 do 30. 10. 2021 12:00
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020 Mgr. Markéta Grecmanová
tel. 595 622 528
marketa.grecmanova@msk.cz
Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 6. 4. 2020 do 20. 4. 2020 včetně
Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 22. 3. 2020 do 3. 4. 2020 do 12:00
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 11:59:59 hod
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 17. 2. do 21. 2. 2020 do 11:59:59 hod.

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 6. 1. 2020 do 10. 1. 2020  
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 29. 12. 2019 do 8. 1. 2020 do 16:00
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 1. 1. 2020 do 10. 1. 2020 do 11:59:59
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 31. 5. 2019 do 30. 10. 2020 do 12:00:00
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 13. 5. do 17. 5. 2019 do 11:59:59 hod.
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 13. 5. do 17. 5. 2019 do 11:59:59 hod.
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 13. 5. 2019 do 28. 6. 2019 do 11:59:59 hod.
Program Finanční nástroj JESSICA II Ing. Jakub Novák
tel. 595 622 786
jakub.novak@msk.cz
od 29. 4. 2019
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 1. 1. 2019 do 9. 1. 2019
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018
Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 16. 7. 2018 do 27. 7. 2018
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2018 do 30. 4. 2018
Program na podporu financování akcí s podporou EU Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 26. 2. 2018 do 31. 10. 2019

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 15. 1. 2018 do 26. 1. 2018 včetně
Dotační program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 16. 1. 2018 do 30. 1. 2018
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 29. 12. 2017 do 10. 1. 2018 včetně
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017
Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017
Dotační program Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Ing. David Pawera
tel. 595 691 216
pawera@arr.cz
od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně
Dotační program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - aktualizace Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017 (aktualizace 15. 12. 2017)

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017 Mgr. Petra Veličková
tel. 595 622 414
petra.velickova@msk.cz
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017
Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017
frame-scrollup