Dotační programy - Sociální oblast

Vyhlášené dotační programy - sociální oblast

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 Mgr. Pavlína Hrbáčová
tel. 595 622 658
pavlina.hrbacova@msk.cz
Ing. Markéta Himlarová
tel. 595 622 753
marketa.himlarova@msk.cz
od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020  
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021 Bc. Andrea Szotkowská, DiS.
tel. 595 622 482
andrea.szotkowska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020  
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021 Bc. Renata Ševečková
tel. 595 622 485
renata.seveckova@msk.cz
Mgr. Pavlína Hrbáčová
tel. 595 622 658
pavlina.hrbacova@msk.cz
od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020  
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021 Bc. Peter Hančin
tel. 595 622 279
peter.hancin@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020  
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
Ing. Tereza Klajmonová
tel. 595 622 148
tereza.klajmonova@msk.cz
od 26. 10. 2020 do 11. 11. 2020  
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021 (PNFV) Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 1. 10. 2020 do 8. 10. 2020 včetně  
Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
Ing. Tereza Klajmonová
tel. 595 622 148
tereza.klajmonova@msk.cz
od 21. 6. 2020 do 3. 7. 2020 včetně
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Jana Adamusová
tel. 595 622 156
jana.adamusova@msk.cz
od 7. 6. 2020 do 15. 6. 2020 včetně
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020 Mgr. Petr Hančin
tel. 595 622 279
petr.hancin@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 2. 3. 2020 do 9. 3. 2020 včetně
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 Mgr. Hana Čtveráčková
tel. 595 622 647
hana.ctverackova@msk.cz
Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 6. 1. 2020 do 17. 1. 2020 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020 Ing. Marcela Kačerovská
tel. 595 622 651
marcela.kacerovka@msk.cz
od 9. 12. 2019 do 17. 4. 2020 včetně Schváleno ZK 4. 6. 2020 Schváleno ZK 5. 3. 2020
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na  rok 2020 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020 Ing. Lucie Janečková
tel. 595 622 661
lucie.janeckova@msk.cz
od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně
Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021 Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 29. 10. 2019 do 6. 11. 2019
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
Ing. Tereza Klajmonová
tel. 595 622 148
tereza.klajmonova@msk.cz
od 15. 10. 2019 do 5. 11. 2019
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
Mgr. Bc. Alice Weniger
tel. 595 622 463
alice.weniger@msk.cz
od 2. 10. 2019 do 9. 10. 2019
Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2019 Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 18. 6. 2019 do 2. 7. 2019 včetně
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 4. 6. 2019 do 12. 6. 2019 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 7. 1. 2019 do 18. 1. 2019
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019 Ing. Lucie Janečková
tel. 595 622 661
lucie.janeckova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Janečková
tel. 595 622 661
lucie.janeckova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 5. 11. 2018
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
Mgr. Bc. Alice Weniger
tel. 595 622 463
alice.weniger@msk.cz
od 1. 10. 2018 do 8. 10. 2018
Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2018 Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 18. 6. 2018 do 2. 7. 2018 včetně
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 28. 5. 2018 do 4. 6. 2018 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 22. 1. 2018 do 31. 1. 2018 včetně
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018 Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 15. 11. 2017 do 22. 11. 2017 včetně
Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018-2020 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 1. 11. 2017 do 7. 11. 2017 včetně
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017 včetně
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 2. 10. 2017 do 9. 10. 2017
Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 19. 7. 2017 do 26. 7. 2017
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 16. 5. 2017 do 26. 5. 2017
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017 včetně
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
frame-scrollup