Dotační programy - Sociální oblast

Vyhlášené dotační programy - sociální oblast

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 7. 1. 2019 do 18. 1. 2019  
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019 Ing. Lucie Janečková
tel. 595 622 661
lucie.janeckova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018  
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018  
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Janečková
tel. 595 622 661
lucie.janeckova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018  
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018  
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 5. 11. 2018  
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
Mgr. Bc. Alice Weniger
tel. 595 622 463
alice.weniger@msk.cz
od 1. 10. 2018 do 8. 10. 2018
Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2018 Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 18. 6. 2018 do 2. 7. 2018 včetně
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 28. 5. 2018 do 4. 6. 2018 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 22. 1. 2018 do 31. 1. 2018 včetně
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018 Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 15. 11. 2017 do 22. 11. 2017 včetně
Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018-2020 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 1. 11. 2017 do 7. 11. 2017 včetně
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017 včetně
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018 Ing. Daniela Vágnerová
tel. 595 622 456
daniela.vagnerova@msk.cz
od 2. 10. 2017 do 9. 10. 2017
Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 19. 7. 2017 do 26. 7. 2017
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 16. 5. 2017 do 26. 5. 2017
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017 včetně
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 31. 10. 2016 do 6. 11. 2016 včetně
Vyhlášení dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
Mgr. Bc. Alice Weniger
tel. 595 622 463
alice.weniger@msk.cz
od 13. 9. 2016 do 20. 9. 2016 včetně
Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 11. 7. 2016 do 17. 7. 2016
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016 včetně
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2015

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 18. 1. 2016 do 25. 1. 2016
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Dotační program Program realizace specifických aktivit KPVP na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016 Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková, tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Hana Doleželová, Ph.D., tel.: 595 622 992
hana.dolezelova@msk.cz
od 16. 10. 2015 do 3. 11. 2015

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (PSS)

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2014

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
13. 2. 2015 včetně

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 152
adela.zapletalova@msk.cz
od 8. 10. 2014 do 2. 11. 2014 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2014

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
30. 5. 2014 včetně

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Ing. Vít Macháček
tel.: 595 622 279
vit.machacek@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
30. 5. 2014 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2013

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. 1. 2014 včetně

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. 1. 2014 včetně

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. 1. 2014 včetně

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. 1. 2014 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. 1. 2014 včetně

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
12. 7. 2013 včetně

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2012

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Bc. Stanislava Dombrovská, tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz

do 23. 3. 2012 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2011

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Dotační program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Bc. Stanislava Dombrovská, tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz

do 23. 3. 2012 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. 12. 2011

Program protidrogové politiky kraje na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. 12. 2011

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. 12. 2011
frame-scrollup