Sociální oblast

Aktuality

Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2021-2023 Odborná i laická veřejnost má možnost projednat se zástupci kraje návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2021-2023
Informace pro poskytovatele sociálních služeb k termínu pro podávání žádostí aktualizace krajské sítě Blíží se termín pro podávání žádostí o aktualizaci parametrů stanovených v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (krajská síť).
frame-scrollup