Půjčka LIBERTY
Menu

Program Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím aplikace Vouchery pro podnikatele je stanovena od 3. 1. 2024 10:00 hod. do 16. 12. 2024.

Banner – Financováno EU, MŽP, MSK

Rada kraje svým usnesením č. 82/6075 ze dne 20. 11. 2023 schválila vyhlášení dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost se vyplňuje elektronicky prostřednictvím aplikace Vouchery pro podnikatele. Aplikace byla pro veřejnost spuštěna dne 1. 12. 2023 v 10:00 hod.

Finanční alokace dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva byla vyčerpána.
Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

Žádosti s pořadovým číslem od 1/0461 (včetně) do 1/0549 byly zařazeny do tzv. zásobníku projektů (objem všech přijatých žádostí dosáhl celkového objemu 120% alokovaných prostředků – viz Podmínky dotačního programu). Tyto žádosti mohou být podpořeny pouze v případě neschválení či odstoupení žadatelů s nižšími pořadovými čísly.

Upozornění pro žadatele:

S ohledem na dotazy žadatelů vydává Moravskoslezský kraj dokument upřesňujících metodických výkladů ke stanoveným podmínkám dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva.
Dokument bude průběžně doplňován/aktualizován.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím aplikace Vouchery pro podnikatele je stanovena od 3. 1. 2024 10:00 hod. do 16. 12. 2024.

Následné podání podepsané žádosti dle čl. XI odst. 3 podmínek dotačního programu je nutné ve lhůtě 10 pracovních dní od odeslání žádosti v aplikaci Vouchery pro podnikatele.

Kontakt – Administrátor dotačního programu

Dotazy ve věci konzultace obecných podmínek dotačního programu (např. oprávněný žadatel/příjemce, rozpočet, uznatelné náklady a další), projektových záměrů, dotazů týkajících se aplikace pro podávání žádosti o dotaci, dotazů ve věci realizace projektů a smlouvy o poskytnutí dotace, konzultace vyúčtování a konzultace změn v projektu je možné zasílat na e‑mailovou adresu vouchery@msk.cz.

Kontaktní osoby administrátora:

Kontakt – Garant dotačního programu

Dotazy ve věci konzultace projektových záměrů, výběru vhodných oblastí pro čerpání služeb a souladu projektu s krajskou inovační strategií (RIS3) je možné zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Podnikatelské vouchery.

Kontaktní osoba garanta:

Podmínky

Výsledky

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.