Informace ke koronaviru
A A A
Menu

V programovém období 2007 - 2013 realizoval Moravskoslezský kraj v sociální oblasti projekty za 1,4 mld. Kč. Z toho bylo 32 projektů investičního charakteru za cca 570 mil. Kč a 15 projektů neinvestičního charakteru za cca 902 mil. Kč. Investiční projekty byly zaměřeny především na transformaci sociálních služeb. Výsledkem je, že dlouhodobí obyvatelé velkých institucí nyní žijí ve svém vlastním bytě, mají práci a využívají sociálních služeb v terénu. Dále byly projekty zaměřeny na nákup polohovatelných lůžek či pořízení vozidel určených pro přepravu mentálně a fyzicky handicapovaných klientů sociálních služeb. V rámci neinvestičních projektů byl největším projektem projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který byl realizován za účelem zajištění dostupnosti služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, a to na celém území Moravskoslezského kraje.

Neinvestiční projekty:

Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.