koronaweb
Menu

V programovém období 2007‑2013 realizoval Moravskoslezský kraj v sociální oblasti projekty za 1,4 mld. Kč. Z toho bylo 32 projektů investičního charakteru za cca 570 mil. Kč a 15 projektů neinvestičního charakteru za cca 902 mil. Kč. Investiční projekty byly zaměřeny především na transformaci sociálních služeb. Výsledkem je, že dlouhodobí obyvatelé velkých institucí nyní žijí ve svém vlastním bytě, mají práci a využívají sociálních služeb v terénu. Dále byly projekty zaměřeny na nákup polohovatelných lůžek či pořízení vozidel určených pro přepravu mentálně a fyzicky handicapovaných klientů sociálních služeb. V rámci neinvestičních projektů byl největším projektem projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který byl realizován za účelem zajištění dostupnosti služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, a to na celém území Moravskoslezského kraje.

Neinvestiční projekty:

Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Plánování sociálních služeb – cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje

Plánování sociálních služeb II

Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje

Podpora péče o ohrožené děti

Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraj

Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III

Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v MS kraji

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II

Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III

Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách

Investiční projekty:

1. etapa transformace organizace Marianum

1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku

2. etapa transformace organizace Marianum

3. etapa transformace organizace Marianum

3. etapa transformace organizace Marianum A

3. etapa transformace organizace Marianum B

4. etapa transformace organizace Marianum

Humanizace domova pro seniory na ul. Roosveltově v Opavě

Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích

Chráněné bydlení Krajánek

Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení

Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově

Poradna pro pěstounskou péči v Karviné

Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě

Pořízení vozidel do sociálních zařízení

Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín

Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku

Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p. o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně

Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava

Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice

Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských

Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení

Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení

Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71

Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení

Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení

Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555

Transformace Zámku Dolní Životice

Transformace zámku Dolní Životice A

Transformace Zámku Nová Horka

Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně

Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.