Půjčka LIBERTY
Menu

Odbor evropských projektů zajišťoval spolufinancování z evropských finančních zdrojů u 96 projektů za celkem 1 840 mil. Kč z oblasti školství, mládeže a sportu, z toho investiční projekty byly v objemu 1 577 mil. Kč a neinvestiční projekty v objemu 263 mil. Kč. V rámci investičních projektů bylo pořízeno vybavení škol a učeben, byly rekonstruovány nebo úplně nově vybudovány areály venkovních sportovišť a tělocvičny. Moderní diagnostické nástroje obdržely i pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradny. Neinvestiční projekty byly zaměřeny na vzdělávací akce pro žáky a pedagogické pracovníky, podporu talentovaných středoškoláků v přírodovědných a technických oborech, realizaci odborných kempů, seminářů a workshopů.

Atraktivnější výuka zahradnických oborů

Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Centra technického vzdělávání na Bruntálsku

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra

Elektrotechnická centra

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

Jazykové učebny středních odborných škol

Mechatronika

Mentor – lektor

Moderní zkušební laboratoře

Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě

Modernizace škol ve stavebnictví

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Modernizace výuky informačních technologií

Modernizace výuky instalatérských oborů

Modernizace výuky ve zdravotnických oborech

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII

Multifunkční posluchárny

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra

Napříč krajem s mládeží

Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)

Podpora přírodovědných předmětů

Podpora strojírenských oborů

Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí

Přírodovědné laboratoře

Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách

Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice

Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)

Vybavení oborových center – dřevoobráběcí CNC stroje

Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci

Výstavba fóliovníků v Opavě

Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách

Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu

Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.