Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Odbor evropských projektů zajišťoval spolufinancování z evropských finančních zdrojů u 96 projektů za celkem 1.840 mil Kč z oblasti školství, mládeže a sportu, z toho investiční projekty byly v objemu 1.577 mil. Kč a neinvestiční projekty v objemu 263 mil. Kč. V rámci investičních projektů bylo pořízeno vybavení škol a učeben, byly rekonstruovány nebo úplně nově vybudovány areály venkovních sportovišť a tělocvičny. Moderní diagnostické nástroje obdržely i pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradny. Dále byly realizovány projekty energetických úspor na školách. Neinvestiční projekty byly zaměřeny na vzdělávací akce pro žáky a pedagogické pracovníky, podporu talentovaných středoškoláků v přírodovědných a technických oborech, realizaci odborných kempů, seminářů a workshopů.

Atraktivnější výuka zahradnických oborů

Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Centra technického vzdělávání na Bruntálsku

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra

Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické 1449, Frýdek-Místek

Elektrotechnická centra

Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova

Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě

Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě

Energetické úspory ve Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě - Zábřehu

Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné

Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku

Energetické úspory ve Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce

Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě

Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku

Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě - Porubě

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny)

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

Jazykové učebny středních odborných škol

Mechatronika

Mentor - lektor

Moderní zkušební laboratoře

Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě

Modernizace škol ve stavebnictví

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Modernizace výuky informačních technologií

Modernizace výuky instalatérských oborů

Modernizace výuky ve zdravotnických oborech

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII

Multifunkční posluchárny

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra

Napříč krajem s mládeží

Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)

Podpora přírodovědných předmětů

Podpora strojírenských oborů

Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí

Přírodovědné laboratoře

Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách

Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice

Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)

Úsporná energetická opatření Gymnazia v Ostravě - Hrabůvce

Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje

Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci

Výstavba fóliovníků v Opavě

Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách

Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu

Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova

Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA

Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí

Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí

Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci

Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská

Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí

Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě

Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě

Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě

Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní

Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní

Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku

Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě

Zateplení Střední odborné školy v Bruntále

Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)

Zateplení Střední školy prof. Matějčka v Ostravě-Porubě

Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích

Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné

Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků

Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)

Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě

Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici

Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově

Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě

Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy

Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě - Hrabůvce

Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí

Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.