Menu

Moravskoslezský kraj realizoval z prostředků Evropské unie projekty, jejichž cílem byla podpora poskytovatelů sociálních služeb a podpora procesů v sociálních službách. V souvislosti s podporou procesů v sociálních službách realizoval Moravskoslezský kraj projekty zaměřené na komunitní práci, zmapování a dostupnost podpory pro osoby s duševním onemocněním, vzdělávání pracovníků v sociálních službách, informační kampaně k náhradní rodinné péči či plánování sociálních služeb. V rámci investičních projektů pokračoval proces transformace sociálních služeb s cílem umožnit postiženým lidem život v co nejpřirozenějším prostředí.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK

Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín

Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji

Nákup bytů pro chráněné bydlení

Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje

Odborné sociální poradenství ve Frýdku‑Místku

Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Podpora duše II

Podpora komunitní práce v MSK

Podpora komunitní práce v MSK II

Podpora rozvoje rodičovských kompetencí

Podpora služeb sociální prevence 1

Podpora služeb sociální prevence 2

Podpora služeb sociální prevence 3

Podpora služeb sociální prevence 4

Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji

Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK (Plánování IV)

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Podporujeme hrdinství, které není vidět

Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Podporujeme hrdinství, které není vidět III

Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou

Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice

Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji

Žít normálně

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.